Galerie Foto

Spitalul Orasenesc Targu Lapus  este o unitate sanitară publică, cu personalitate juridică, care  asigură permanent servicii medicale curative pentru o populatie de  36.000 locuitori din intreg bazinul Lapusului (orasul Targu Lapus cu  satele apartinatoare, precum si comunele arondate,  respectiv: Baiut, Cernesti, Coroieni, Cupseni, Grosii Tiblesului, Lapus, Suciu de Sus,Vima Mica).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Targu Lapus nr. 50 din 2010, managementul asistenţei medicale din cadrul Spitalul Orasenesc Targu Lapus a fost transferat  autorităţii publice locale.

Spitalul are un numar de 101 paturi, iar cea mai apropiata unitate medicala este Spitalul Judetean de Urgenta „ Dr. C-tin Opris” Baia Mare situat la 42 km distanta.

Finanţarea Spitalului Orasenesc Targu Lapus este asigurată atât prin sistemul DRG, cât şi prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii altele decât cele din contractul cu CJAS Maramures, spitalizări de zi, donaţii şi sponsorizări.

În cadrul spitalului se deruleaza Programul national de prevenire , controlul si supravegherea tuberculozei, precum si actiuni de sanatate ( tbc,planning familial si rezidenti).