Galerie Foto

Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș  este o unitate sanitară publică, cu personalitate juridică, care  asigură permanent servicii medicale curative pentru o populație de  36.000 locuitori din întreg bazinul Lăpușului (orașul Tărgu Lăpuș cu  satele aparținătoare, precum și comunele arondate,  respectiv: Băiut, Cernești, Coroieni, Cupșeni, Groșii Țibleșului, Lăpuș, Suciu de Sus,Vima Mică).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 şi în baza Hotărârii Consiliului Local Târgu Lăpuș nr. 50 din 2010, managementul asistenței medicale din cadrul Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș a fost transferat  autorităţii publice locale.

Spitalul are un număr de 101 paturi, iar cea mai apropiată unitate medicală este Spitalul Județean de Urgență „ Dr. C-tin Opriș” Baia Mare situat la 42 km distanță.

Finanțarea Spitalului Orășenesc Târgu Lăpuș este asigurată atât prin sistemul DRG, cât şi prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii altele decât cele din contractul cu CJAS Maramureș, spitalizări de zi, donaţii şi sponsorizări.

În cadrul spitalului se derulează Programul național de prevenire , controlul și supravegherea tuberculozei, precum și acțiuni de sănătate ( tbc,planning familial si rezidenți).