• Concurs în data de 16.12.2019 pentru următoarele posturi:

               1 post asistent medical debutant specialitatea medicină generală – perioadă nedeterminată